اتمام حجت (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

سید فتح حسین ظفر کاظمی (م ١٩٠٦ م).

مشخصات کتاب

اردو، چاپی.

جامو (کشمیر)، ۱۹۷۸م.

٢٥٢ صفحه.

محتوای کتاب

در این کتاب فضائل و مناقب حضرت امیر المؤمنين على بن ابی طالب علیه السلام در ماجرای غدیر خم آمده و توضیح داده شده است.