التاریخ الکبیر (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نقل حديث غدير[۱]

كتب مفصلى در زمينه بحث‏ هاى رجالى و تاريخىِ مربوط به سند حديث غدير تألیف شده است. از جمله در تعدادى از كتاب ‏هاى بزرگان عامه حدیث غدیر به عنوان يكى از مسلمات روایت شده، كه يكى از آنها بخاری در «التاريخ الكبير» است.[۲]

منبع

دانشنامه غدیر،جلد ۵،صفحه ۳۴۷

پانویس

  1. اسرار غدير: ص ۱۰۷. چهارده قرن با غدير: ص ۱۲۱.
  2. التاريخ الكبير: ج ۱ ص ۳۷۵. عوالم العلوم: ج ۳/۱۵ ص ۴۷۷.