ظهور روز قابلیت انسان ها برای غدیر: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۶ ژوئن ۲۰۲۴

‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۴

‏۸ مهٔ ۲۰۲۴

‏۲ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۳

‏۱۸ اوت ۲۰۲۲

‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۲