ابلاغ ولایت، اکمال رسالت (کتاب)

نویسنده

على جلائیان اكبرنيا.

مشخصات کتاب

چاپ اول تا سوم: دانشگاه علوم اسلامی رضوی (واحد نشر)، مشهد، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ ش.

پالتویی، ۷۰ صفحه.

شابک: ۷-۷۴ - ٧٦٧٣ - ٩٦٤-٩٧٨.

محتوای کتاب

در این کتاب طی دو بخش در مورد آیۀ تبلیغ و آیه اکمال دین سخن گفته است.

طی مباحث مطرح شده.

شأن نزول این دو آیه.

استدلال به آنها.

اشکالات مطرح شده و پاسخ.

از آنها و اقرار مخالفین در مورد آيۀ تبلیغ و اکمال دین آمده است.

این کتاب ضمن مختصر بودن بسیار مفید و قابل استفاده است عناوین این کتاب از این قرار است:

فضای نزول سوره.

دورنمایی از سوره مائده.

آيۀ تبليغ.

 • محتوای آیه.
 • شان نزول.
 • نقد چند گفتار در شان نزول آیه.
 • ایراد ها در بوتۀ نقد و بررسی.

ایراد نخست: عدم اعتبار روایات شان نزول ، پاسخ.

اعتراف فضل بن روزبهان.

اعتراف ابن حجر هیثمی.

ایراد دوم :استدلال نکردن خود حضرت و دیگر اصحاب به این واقعه ، پاسخ.

الف: احتجاج حضرت زهرا سلام الله علیها

ب :احتجاج أمير المؤمنین علیه السلام.

ایراد سوم: ناسازگاری آیه با سیاق آیه های هم جوار ،پاسخ

ایراد چهارم: مولا یعنی دوست نه سرپرست ، پاسخ.

ایراد پنجم: پذیرفتنی نبودن حدیث به دلیل نیامدن در صحیح بخاری و صحیح مسلم، پاسخ.

ایراد ششم: انکار حضور علی علیه السلام در غدیر خم ، پاسخ.

ایراد هفتم: وجود دو پیشوا در یک زمان لازمه پذیرش حادثه غدیر ، پاسخ ، پاسخ.

ایراد هشتم :ناسازگاری مفهوم حدیث غدیر با خلیفۀ چهارم بودن علی علیه السلام  ، پاسخ.

آیه اکمال.

 • واژگان آیه: «اليوم» «کمال» و «اتمام».
 • محتوای آیه.
 • مراد از «اليوم».
 • سبب نزول آیه.
 • آیه و اثبات ولایت.
 • ایرادها در بوته نقد و بررسی:
 • ایراد نخست: ناسازگاری روایت های نزول آینه در عرفه با نزول آن در غدیر، پاسخ.
 • ایراد دوم: عدم دلالت آیه بر ولایت، پاسخ.
 • ایراد سوم: چرا بین آیه اکمال و تبلیغ فاصله است؟ پاسخ.

نكته قابل توجه:

این کتاب شماره دوم از سری «سلسله مباحث کلامی» است.