انديشۀ غدير (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

على لباف

مشخصات کتاب

منیر، تهران، اول، ۱۳۸۰ش.

رقعی، ۹۹ ص.

شابک x- ٦٩ - ٥٦٠١ -٩٦٤.

محتوای کتاب

در این کتاب ۷ بخش با عنوان گفتار آمده است:

۱.جای خالی بحث درباره تعریف امامت

۲.بررسی تعریف پیرامون مکتب خلفا از امامت

۳.بررسی تعریف مکتب اهل بیت علیهم السلام از امامت

۴.بررسی برخی ویژگی های امامت اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه مکتب تشیع

۵.بررسی معنای موضوعیّت و طریقیّت امامت اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه مکتب تشیع

6.بررسی ارکان تشکیل دهندۀ پذیرش امامت اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه مکتب تشیع

۷.بررسی معنای «امام و خلیفه»از دیدگاه دو مکتب.در تألیف این کتاب بیست و شش دانش آموز، مؤلف را یاری نموده اند که اسامی آنها در ابتدای کتاب آمده است.