حجارة من السماء (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

کمال السيد.

مشخصات کتاب

مركز الغدير، بیروت، اول ۱۴۲۹ ق، ۲۰۰۸ م وزیری، ۴۰ص.

محتوای کتاب

در این کتاب داستان حارث بن نعمان فهری -که از شدت نفاق پس از ماجرای غدیر تقاضای عذاب نمود و با سنگی به جهنم واصل شد- با قلمی شیوا برای کودکان و نوجوانان و به شکل داستانی همراه با تصاویر رنگی و چاپی با کیفیت آمده است.