باورداشت مهدویت در خطبه غدیر

از دانشنامه غدیر

چکیده مقاله:[۱]

درباره امام زمان (علیه السلام) روایاتى از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار (علیهم السلام) وارد شده که اهمیتو ضرورت بحث مهدویت را از همان سا لهاى نخستین ظهور اسلام مى رساند. یکى از اخبار مهمى که از جانب نبى مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) به دست ما رسیده است، بیان صفات و ویژگى هاى امام زمان (علیه السلام) در خطبه غدیر است؛ آن هم با عباراتى زیبا و در زمانى حساس که بحث انتساب امیرالمومنین (علیه السلام) مطرح بود. این نوشتار بر آن است تا با بهره گیرى از آیات قرآن کریم و اخبار اهل بیت (علیهم السلام) این عبارات را (که حدود بیست و یک عبارت است) شرح دهد.

در این شرح، هم به ظرافت هاى واژگانى و هم به معناى کلى عبارات- با در نظرگرفتن آیات و احادیث توجه شده است.

منبع

دوفصلنامه امامت پژوهی، دوره: ۱، شماره: ۳.

پانویس

  1. امین خوشرفتار؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.