تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۴ ‏۱۴:۲۸
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۴

 جز   ‏۱۴:۱۵  مهندسی تبلیغ غدیر (کتاب)‏‏ ۹ تغییر تاریخچه −۴۳٬۲۲۸ [Modir‏ (۹ بار)]
 جز   
‏۱۴:۱۵ (کنونی | قبلی) +۲۹ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏فهرست مطالب)
 جز   
‏۱۴:۱۵ (کنونی | قبلی) −۲٬۳۴۵ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏نویسنده) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۴:۰۸ (کنونی | قبلی) +۶۷۶ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏نویسنده) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۴:۰۸ (کنونی | قبلی) −۱٬۰۰۷ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏فهرست مطالب) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۴:۰۵ (کنونی | قبلی) −۴۰٬۱۲۲ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
 جز   
‏۱۳:۲۳ (کنونی | قبلی) +۱۴ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏فصل اول: مفهوم مهندسى تبليغ غدير) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۳:۲۲ (کنونی | قبلی) −۲۲۶ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏مقدمه:) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۳:۱۵ (کنونی | قبلی) −۱۴ Modir بحث مشارکت‌ها
 جز   
‏۱۳:۱۴ (کنونی | قبلی) −۲۳۳ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏مقدمه:) برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
 جز   ‏۱۳:۰۸  الگو:معرفی کتاب صفحه اول تفاوتتاریخچه Modir بحث مشارکت‌ها
 جز   ‏۱۲:۴۷  ۹ ذی القعده‏‏ ۱۱ تغییر تاریخچه +۳۷ [Modir‏ (۱۱ بار)]
 جز   
‏۱۲:۴۷ (کنونی | قبلی) −۳ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۲:۴۷ (کنونی | قبلی) +۱۵ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۲:۴۶ (کنونی | قبلی) +۱۵ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۰:۳۲ (کنونی | قبلی) −۲ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۰:۲۳ (کنونی | قبلی) ۰ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۰:۲۲ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۰:۲۱ (کنونی | قبلی) −۴ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏نامه حضرت مسلم به امام حسین علیه السّلام) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۰:۲۱ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها (←‏نامه حضرت مسلم به امام حسین علیه السّلام) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۰:۲۰ (کنونی | قبلی) +۱۲ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏نامه حضرت مسلم به امام حسین علیه السّلام) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۰:۱۹ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها (←‏نامه حضرت مسلم به امام حسین علیه السّلام: ابرابزار) برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
 جز   
‏۱۰:۱۹ (کنونی | قبلی) −۲ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏نامه حضرت مسلم به امام حسین علیه السّلام.)
     ‏۱۲:۲۰  اشكال فخر رازی در سند حدیث غدیر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۱۳ [Smh‏ (۲ بار)]
     
‏۱۲:۲۰ (کنونی | قبلی) Smh بحث مشارکت‌ها (←‏اشكال فخر رازى در سند حديث غدير) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۲:۱۰ (کنونی | قبلی) −۱۴ Smh بحث مشارکت‌ها (←‏اشكال فخر رازى در سند حديث غدير) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۱:۲۷  اسناد خطبه متوسط پیامبر در غدیر تفاوتتاریخچه +۲۴ Smh بحث مشارکت‌ها (←‏تحقيقى در شناخت كتاب «النشر و الطىّ» و مؤلف آن) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۱:۲۴  اسناد خطبه طولانی پیامبر در غدیر‏‏ ۵ تغییر تاریخچه −۵۲ [Smh‏ (۵ بار)]
     
‏۱۱:۲۴ (کنونی | قبلی) −۴۶ Smh بحث مشارکت‌ها (←‏سیر ضبط مکتوب خطبه طولانى غدير) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۱:۱۸ (کنونی | قبلی) −۵۰ Smh بحث مشارکت‌ها (←‏منابع موجود و غير موجود خطبه طولانى غدير) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۱:۰۸ (کنونی | قبلی) +۶۵ Smh بحث مشارکت‌ها (←‏«اليقين» و خطبه طولانى غدير) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۴۹ (کنونی | قبلی) −۱۰۳ Smh بحث مشارکت‌ها (←‏«اليقين» و خطبه طولانى غدير) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۱۹ (کنونی | قبلی) +۸۲ Smh بحث مشارکت‌ها (←‏پژوهشى در اعتبار اسناد خطبه طولانى غدير) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۱:۰۸  غدیر برترین پیام آسمانی (کتاب)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱٬۳۶۵ [Modir‏ (۴ بار)]
 جز   
‏۱۱:۰۸ (کنونی | قبلی) +۲۹۲ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۱:۰۳ (کنونی | قبلی) +۲۶۴ Modir بحث مشارکت‌ها (ابرابزار) برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
 جز   
‏۱۰:۴۵ (کنونی | قبلی) +۳۰ Modir بحث مشارکت‌ها (اصلاح ارقام)
نو    
‏۱۰:۳۸ (کنونی | قبلی) +۷۷۹ Modir بحث مشارکت‌ها (اصلاح ارقام) برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۱۰:۴۷  مدیاویکی:Common.css تفاوتتاریخچه −۲ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها
 جز   ‏۱۰:۴۴  غدیر در خانواده (کتاب) تفاوتتاریخچه −۲۵۱ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏بخش اول) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   ‏۱۰:۴۱  غدیرستان در تبلیغ غدیر(کتاب)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه −۱ [Modir‏ (۴ بار)]
 جز   
‏۱۰:۴۱ (کنونی | قبلی) −۱۶ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
 جز   
‏۱۰:۴۰ (کنونی | قبلی) +۱۴ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏بخش اول انگیزه ها و اهداف غدیرستان)
 جز   
‏۱۰:۳۹ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها (←‏محتوای کتاب) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۰:۳۹ (کنونی | قبلی) ۰ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   ‏۱۰:۴۱  أفضل الأعياد : عيد الغدير ، فضائله و آدابه (کتاب)‏‏ ۵ تغییر تاریخچه −۵۱ [Modir‏ (۵ بار)]
 جز   
‏۱۰:۴۱ (کنونی | قبلی) −۵۵ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: واگردانی دستی
 جز   
‏۱۰:۴۱ (کنونی | قبلی) +۵۵ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: برگردانده‌شده
 جز   
‏۱۰:۴۰ (کنونی | قبلی) −۱۷ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: واگردانی دستی
 جز   
‏۱۰:۴۰ (کنونی | قبلی) +۱۷ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: برگردانده‌شده
 جز   
‏۱۰:۳۷ (کنونی | قبلی) −۵۱ Modir بحث مشارکت‌ها
 جز   ‏۱۰:۳۷  بزرگداشت غدير و عاشورا (کتاب) تفاوتتاریخچه −۶۹ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۱۰:۳۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها) [Modir‏ (۲ بار)]
     
‏۱۰:۳۵ Modir بحث مشارکت‌ها پرونده:غدیر-برترین-پیام-آسمانی.png را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۲۶ Modir بحث مشارکت‌ها پرونده:پیام-آسمانی-غدیر.png را بارگذاری کرد ‏
 جز   ‏۱۰:۲۸  پیام آسمانی غدیر (کتاب)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۷۸۰ [Modir‏ (۲ بار)]
 جز   
‏۱۰:۲۸ (کنونی | قبلی) −۴۱ Modir بحث مشارکت‌ها
 جز   
‏۱۰:۲۸ (کنونی | قبلی) +۸۲۱ Modir بحث مشارکت‌ها (اصلاح ارقام)
 جز   ‏۱۰:۱۷  اول خداوند (کتاب) تفاوتتاریخچه −۳۵ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏نویسنده) برچسب: ویرایشگر دیداری