تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ ‏۲۰:۲۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳

     ‏۱۶:۱۶  حكمت‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۲ [Modir‏ (۲ بار)]
     
‏۱۶:۱۶ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۶:۱۱ (کنونی | قبلی) +۱۶ Modir بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۶:۱۵  حوض کوثر‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۶۷ [Modir‏ (۵ بار)]
     
‏۱۶:۱۵ (کنونی | قبلی) +۴۱ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏سؤال پيامبر صلى الله عليه و آله از ثقلين كنار حوض كوثرغدير در قرآن: ج ۳ ص ۱۷۲  - ۱۷۸.)
     
‏۱۶:۱۴ (کنونی | قبلی) −۴ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏خطبه غدير و حوض كوثر[7]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۶:۱۳ (کنونی | قبلی) +۱۹ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏خطبه غدير و حوض كوثرسخنرانى استثنائى غدير: ص ۱۵۷  - ۱۷۰.)
     
‏۱۶:۱۳ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۶:۱۲ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۶:۰۹  جریان های ضد غدیر تفاوتتاریخچه +۱۶ Modir بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۶:۰۷  جاهلیت و نفاق صحابه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۲۲ [Modir‏ (۳ بار)]
     
‏۱۶:۰۷ (کنونی | قبلی) −۲۸ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏جاهليت و نفاق صحابه[1]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۶:۰۳ (کنونی | قبلی) +۱۴۱ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏جاهليت و نفاق صحابهغدير در قرآن: ج ۱ ص۹۴ - ۹۶ ، ۱۱۰،۱۰۷.)
     
‏۱۵:۵۹ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها (←‏جاهليت و نفاق صحابهغدير در قرآن: ج ۱ ص۹۴ - ۹۶ ، ۱۱۰،۱۰۷.)
     ‏۱۶:۰۱  دلالت حدیث غدیر بر امامت‏‏ ۱۶ تغییر تاریخچه −۱٬۳۱۸ [S.m.h‏ (۱۶ بار)]
     
‏۱۶:۰۱ (کنونی | قبلی) S.m.h بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۵۴ (کنونی | قبلی) +۱۳ S.m.h بحث مشارکت‌ها (←‏منبع) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۴۵ (کنونی | قبلی) +۱۳ S.m.h بحث مشارکت‌ها (←‏ب ـ قرائن موجود در خود واقعه)
     
‏۱۵:۴۳ (کنونی | قبلی) +۶۰ S.m.h بحث مشارکت‌ها (←‏ب ـ قرائن موجود در خود واقعه)
     
‏۱۵:۳۷ (کنونی | قبلی) +۱۹۳ S.m.h بحث مشارکت‌ها (←‏قرائن دلالت حديث غدير بر امامت و خلافت)
     
‏۱۵:۳۱ (کنونی | قبلی) S.m.h بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۲۷ (کنونی | قبلی) −۱۱۰ S.m.h بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۲۵ (کنونی | قبلی) +۷۲ S.m.h بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۲۰ (کنونی | قبلی) ۰ S.m.h بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۱۹ (کنونی | قبلی) +۱۳ S.m.h بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۱۵ (کنونی | قبلی) +۱۶۲ S.m.h بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۱۱ (کنونی | قبلی) −۶ S.m.h بحث مشارکت‌ها (←‏ب ـ قرائن موجود در خود واقعه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۰۹ (کنونی | قبلی) −۲۰۵ S.m.h بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۵۰ (کنونی | قبلی) +۲۵ S.m.h بحث مشارکت‌ها (←‏واژه «مولا» در ادبيات عرب) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۴۷ (کنونی | قبلی) −۶۴۹ S.m.h بحث مشارکت‌ها (←‏ب ـ قرائن موجود در خود واقعه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۳۴ (کنونی | قبلی) −۹۰۵ S.m.h بحث مشارکت‌ها (←‏ب ـ قرائن موجود در خود واقعه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۵:۵۸  جانشین تفاوتتاریخچه +۳۷ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏اعلان خلافت پيش از غديرغدير در قرآن: ج ۱ ص ۵۷ - ۵۹. واقعه قرآنى غدير: ص ۳۳.)
     ‏۱۵:۵۴  کفر اعتراض کنندگان بر ولایت در غدیر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۱ [Modir‏ (۳ بار)]
     
‏۱۵:۵۴ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها (←‏پيشنهاد تبديل مساوى با كفر)
     
‏۱۵:۵۳ (کنونی | قبلی) +۲۳ Modir بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۵۱ (کنونی | قبلی) Modir بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۵۰  مدیاویکی:Common.css تفاوتتاریخچه +۱۷ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۰:۲۹  تاجیکستان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۶۹ [S.m.m.m‏ (۲ بار)]
     
‏۱۰:۲۹ (کنونی | قبلی) +۲۱ S.m.m.m بحث مشارکت‌ها (←‏  غدير چهارده قرن با داغ دل فرياد مى‏ زند[2]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۲۰ (کنونی | قبلی) +۴۸ S.m.m.m بحث مشارکت‌ها (←‏  غدير چهارده قرن با داغ دل فرياد مى‏ زند[2]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۲۳  هند‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۷۳ [Modir‏ (۲ بار)]
     
‏۱۰:۲۳ (کنونی | قبلی) +۲۲ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏جاى چنگهاى شيطانى بر صورت گلگون غدير[3]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۲۰ (کنونی | قبلی) +۱۵۱ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏جاى چنگهاى شيطانى بر صورت گلگون غدير[3]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۶  روسیه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۷٬۳۸۷ [Modir‏ (۲ بار)]
     
‏۱۰:۰۶ (کنونی | قبلی) +۳٬۲۴۲ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏پيش بينى خط نفاق در غدير براى مقابله با سقيفه[3]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۳ (کنونی | قبلی) +۴٬۱۴۵ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏مقاله درباره غدير[2]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۴  اوکراین تفاوتتاریخچه +۴٬۱۰۹ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۲  ترکمنستان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵٬۰۷۳ [Modir‏ (۲ بار)]
     
‏۱۰:۰۲ (کنونی | قبلی) +۱۲۱ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۲۰ (کنونی | قبلی) +۴٬۹۵۲ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۵۹  نیجریه‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۱۳٬۴۶۸ [Modir‏؛ S.m.m.m‏ (۶ بار)]
     
‏۰۹:۵۹ (کنونی | قبلی) −۱ S.m.m.m بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۵ (کنونی | قبلی) S.m.m.m بحث مشارکت‌ها (←‏پانویس)
     
‏۰۹:۵۵ (کنونی | قبلی) +۲۶ S.m.m.m بحث مشارکت‌ها (←‏واى بر آنان كه راه غدير را بر بشريت بستند![2]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۲ (کنونی | قبلی) +۹۴ S.m.m.m بحث مشارکت‌ها (←‏واى بر آنان كه راه غدير را بر بشريت بستند![2]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۴۷ (کنونی | قبلی) +۳۶ S.m.m.m بحث مشارکت‌ها (←‏واى بر آنان كه راه غدير را بر بشريت بستند!حافظ‏ محمدسعيد.)
     
‏۰۹:۴۱ (کنونی | قبلی) +۳۶ S.m.m.m بحث مشارکت‌ها (←‏واى بر آنان كه راه غدير را بر بشريت بستند![2]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۵۵ (کنونی | قبلی) +۱۳٬۲۷۴ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۳  کشمیر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۲۴ [Modir‏ (۲ بار)]
     
‏۰۹:۴۳ (کنونی | قبلی) +۱۷۲ Modir بحث مشارکت‌ها (←‏مسير هدايت الهى از ازل تا غدير[3]) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۲۰ (کنونی | قبلی) −۱۹۶ Modir بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری