آیات غدیر (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

علی اصغر رضوانی.

مشخصات کتاب

(فارسی ، چاپی)مسجد مقدس جمکران ، قم ، اول ، ۱۳۷۸ش.

رقعی ، ۷۱ صفحه.

شابک: ۹-۱۷۵-۹۷۳-۹۶۴-۹۷۸.

محتوای کتاب

در این کتاب آیات در مورد غدیر مورد بررسی قرار گرفته است.

عناوین این کتاب از این قرار است:

آیۀ تبلیغ:

تحلیلی دربارۀ آیه:

 • ۱_ ظهور فعل در ماضی.
 • ۲_ بیان اهمیّت شرط.
 • ۳_ نوع خوف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
 • ۴_ مقصود از «الناس».
 • ۵_ معنای عصمت.

بررسی روایات:

 • ۱_ روایت ابونعیم اصفهانی.
 • ۲_ روایت ابن عساکر.
 • ۳_ روایت واحدی.
 • ۴_ روایت حبری.

شأن نزول آیه از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام:

 • راویان حدیث از صحابه.
 • راویان حدیث از تابعین.
 • راویان حدیث از علمای عامّه.
 • دیدگاه شیعه در بارۀ آیۀ تبلیغ.

بررسی شبهات:

 • ۱_ نزول آیه در مورد محافظت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه.
 • ۲_ نزول آیه در مورد حراست در مکّه.
 • ۳_ نزول آیه در جنگ با بنی انمار!!
 • ۴_ نزول آیه دربارۀ رجم و قصاص.
 • ۵_ نزول آیه دربارۀ مکر یهود!!

آیۀ اکمال:

بررسی احادیث:

 • ۱_ روایت ابو نعیم اصفهانی.
 • ۲_ روایت خطیب بغدادی.
 • ۳_ روایت ابن عساکر.
 • ۴_ طریق دیگر از ابن عساکر.

راویان نزول آیه در روز غدیر خم:

آراء در شأن نزول آیه:

 • ۱_ اشاره به دوران عظمت اسلام.
 • ۲_ نزول آیه در روز عرفه.
 • ۳_ نزول آیه در روز غدیر خم.

استعمالات واژۀ «الیوم».

طمع کافران.

مقصود از اکمال دین.