از غدیر تا ابدیت (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

محمد مسعودی.

مشخصات کتاب

(فارسی ، چاپی)

دليل ما، قم، اول، ۱۳۸۸ ش، ١٤٣٠ ق.

خشتی کوچک ۱۱۲ صفحه.

شابک ۲ - ۵۷۲ - ٣٩٧ - ٩٦٤-٩٧٨.

محتوای کتاب

در این کتاب پس از مقدمه چینی بسیار کوتاه ترجمه فارسی خطبۀ غدير بدون متن عربی در ۶۵ قطعه و عنوان آورده شده و در آخر مراسم پایانی واقعه غدیر را آورده است.

این کتاب شماره چهارم از مجموعه «یک قدم تا خورشید» است.

منبع

غدیر در آیینه کتاب، تألیف: محمد انصاری.