الگوی تمدن ساز غدیر در آموزه های فرهنگ ساز اهل بیت

از دانشنامه غدیر

چکیده مقاله:[۱]

مقاله ی حاضر با نگاهی به آموزه های فرهنگی غدیر از منظر امامان معصوم(علیهم السلام)، با تبیین مفهوم مدیریت فرهنگی در غدیر، ابعاد و ویژگی های واقعه ی غدیر و ضرورت ترویج سبک زندگی اسلامی بر اساس روایات اهل بیت(علیهم السلام)، برآنیم تا قدمی برای معرفی ابعاد گوناگون واقعه ی فرهنگی و اجتماعی غدیر برداریم. بی تردید نقش گسترده ی امامان معصوم(علیهم السلام) در حوزه ی تبیین دین و فرهنگ، غیرقابل انکار است؛ بدین رو اهل بیت(علیهم السلام) اهمیت ویژه ای به واقعه ی تمدن ساز غدیر مبذول می داشتند و در هر فرصتی برای نهادینه کردن فرهنگ ولایت و رهبری بر اساس واقعه ی غدیر، ضرورت تبیین جایگاه غدیر در اسلام را بازگو می کردند.

این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که آیا حادثه ی غدیر می تواند به عنوان الگوی فرهنگ ساز در راستای تمدن اسلامی مطرح شود! و اهل بیت(علیهم السلام) با توجه به اهمیت غدیر، در برابر این واقعه ی مهم و عظیم، چگونه موضع گیری کردند! بدین رو هدف از این مقاله، بررسی و تبیین آموزه های فرهنگی واقعه ی غدیر از منظر امامان معصوم(علیه السلام) است؛ هدف این است که با بررسی روایات اهل بیت(علیهم السلام)، کارکرد فرهنگی و اجتماعی آموزه های غدیر را استخراج نموده، تا در جهت الگوسازی غدیر برای تمدنسازی اسلامی در عصر حاضر، گامی برداریم.

در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیف و تحلیل و بر اساس منابع کتابخانه ای، تلاش شده است، الگوی تمدن ساز غدیر در روایات امامان معصوم(علیه السلام) را استخراج کنیم. یکی از نتایج و دستاوردهای این پژوهش، تبیین معیارها و ملاک های فرهنگی نهفته در آموزه های اهل بیت(علیهم السلام) در مورد واقعه ی غدیر است.

بررسی و تبیین آموزه های فرهنگ ساز غدیر از منظر امامان معصوم(علیه السلام) در ابعاد اخلاق فردی، اجتماعی، الاهی و سیاسی، در قالبی جدید از جنبه های نوآوری این مقاله شمرده می شود.

منبع

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی.

پانویس

  1. محمدتقی سازندگی؛ کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی قم