امامت عصارۀ رسالت (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

غلامعلی عقیم آبادی

مشخصات کتاب

توسعۀ قلم، قم، ۱۳۸۲ ش.

رقعی ٩٦ ص .

محتوای کتاب

این کتاب بحث درباره آیه تبلیغ است و در سه بخش تنظیم شده است.

  • اسناد و مدارک،
  • دلالت آیه،
  • پاسخ به شبهات.

منبع

غدیر در آیینه کتاب، تألیف: محمد انصاری.