بازتاب غدیر و دفاع از ولایت امام علی علیه السلام در شعر ابوالقاسم الزاهی

از دانشنامه غدیر

چکیده مقاله:[۱]

بعد از رحلت پیامبر ماجرای خلافت از سوی مخالفان امام علی(علیه السلام) مطرح شد، از یک سو کسانی که ادعای مسلمانی داشتندامام را به دلیل کینه، تنها گذاشته و سمت مقابل میانه رو شدند ، از سویی دیگر، شاعران زیادی با بیان واقعه غدیر و ذکر فضایل امام (علیه السلام) در برابر مخالفان، ارادت خود را به خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیان نموده و پرده از چهره واقعی مخالفانشان برداشته و با بیان ویژگی ها و صفات آن حضرت به مقابله با آنها پرداخته، شعر نیز به نوبه خود بعد از واقعه غدیر، موجب سندیت بخشیدن به آن و وقایع بعد از آن شد.

ابوالقاسم الزاهی شاعر قرن چهارم هجری با بیان واقعه غدیر و نقش امام علی (علیه السلام) همراه با پیامبر(صلی الله علیه و آله)در تثبیت دین اسلام، دلاوری های آن حضرت را در جنگ ها همچون سرمه ای بر چشم و گوش مخالفان کشیده ،تا از این طریق آنها را از خواب جهالت خویش بیدار سازد و شایستگی ها و فداکاری های آن حضرت را از طریق شعر به سمع همگان برساند.

منبع

کنگره بین المللی زبان و ادبیات.

پانویس

  1. محمد شیخ؛ استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان محمدتقی زندوکیلی؛ استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان حسن دوستی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه سیستان و بلوچستان