بایسته ها در مقام بیان خطبۀ غدير خم (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

على انصاری بویراحمدی.

مشخصات کتاب

آشيانۀ مهر، قم، مجمع جهانی شیعه شناسی، قم، اول، ۱۳۹۱ش.

وزیری ۲۰٦ ص.

شابک: ۷ - ۳۹ - ٦١٦٤ - ٦٠٠ - .٩٧٨

محتوای کتاب

در این کتاب به نکاتی اشاره کرده که دانستن آنها در فهم و توضیح خطبه غدیر لازم است. در آخر متن خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی زیر هر سطر و سپس چند نکته دیگر آورده شده است. عناوین این کتاب از این قرار است:

بایسته ها در مقام بیان

بایسته ها در مقام بیان خطبه غدیر:

۱. واژه شناسی ولی و ولایت

۲.بیان فلسفه وجودی ولایت و امامت

۳. بیان عظمت ولایت و تقسیمات آن

٤. بیان عظمت و شأنیت امام علی علیه السلام برای ولایت و خلافت

۵. خطرات و تهدیدات نصب ولايت على علیه السلام

٦. سابقه نصب ولی و وصی توسط دیگر انبیای الهی علیهم السلام

۷. مصادیق واقعی ولایت و امامت

۸.اهمیت مکانی غدیر خم

۹. اهمیت زمانی غدیر

۱۰. چگونگی برگزاری مراسم نصب ولایت علی علیه السلام

۱۱. برگزاری مراسم زیبای تاج ولایت (عمامه گذاری)

۱۲. بیان نکات مهم و محورهای اساسی خطبه غدیر خم

۱۳. بررسی اسناد حدیث ولایت در خطبه غدیر خم

١٤. دلالت ولی و ولایت بر امامت و خلافت علی علیه السلام

۱۵.کتابشناسی غدیر خم

١٦. غدیر در منابع اهل سنت

۱۷. بیان ارزش فوق العاده عید غدیر

۱۸. بیان ضرورت و اهمیت امام شناسی در جامعۀ اسلامی:

مسلمانان در امام شناسی به سه طریق ره پیموده اند

مصائب غفلت از امام شناسی

باز هم سخن از اهمیت و عظمت موضوع امام شناسی

رسالت عالمان امام شناس

۱۹. ادله ضرورت وجود امام:

ادله اشاعره در مورد وجوب امامت

ادلۀ ضرورت وجود امام(۲)

دیدگاه معتزله در مورد وجوب امامت

دلیل معتزله در مورد وجوب امامت

ضرورت وجود امام (۳)

۲۰. دلایل عقلی ضرورت وجود امام:

تفاوت لغوى و اصطلاحی كلمۀ امام

ضرورت وجود امام از دیدگاه تشیع

برخی دلائل عقلی ضرورت وجود امام

برخی دیگر از دلائل عقلی ضرورت وجود امامت

۲۱. بیان اثبات شهرت و تواتر حدیث غدیر:

نصب ولایت امیر المؤمنين علیه السلام شأن نزول آيۀ بلاغ

برخی عالمان و مفسران منصف اهل تسنن

نکته ها

۲۲. بیان متن کامل خطبه پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم

تبریک و تهنیت گویی

بیان مراسم ویژه بیعت رسمی

حضور جبرئیل علیه السلام در غدير خم

اشعار في البداهه و آنی حسان بن ثابت در مراسم غدیر

عذاب فوری مخالفِ امامتِ امیرالمؤمنین علیه السلام در غدیر خم.

فهرست منابع