بررسی ویژگیهای اخلاقی حضرت علی علیه السلام در امامت و زمامداری با تاکید بر اوصاف آن حضرت در حدیث غدیر

از دانشنامه غدیر

چکیده مقاله:[۱]

مقاله حاضر، به بررسی فضایل و نقش تاریخی امام علی علیه السلام در دوران صدر اسلام و بخصوص مساله امامت از منظر سه منبع معتبر تاریخ اسلام (سیره ابن هشام، تاریخ طبری و تاریخ ابن اثیر) می پردازیم .

این فضایل و نقش تاریخی حضرت، در سه مرحله زمانی (ازکودکی امام تا بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله، از دوران بعثت تا هجرت پیامبر و از دوران هجرت تا رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله) مورد پژوهش و تطبیق قرار گرفته است .

نتیجه بررسی حاضر، دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا مورخان مذکور همه حقایق مربوط به علی علیه السلام را نوشته اند یاخیر؟ واگر نتوانسته اند، دلایل آن بیان شود.

نتایج نشان داد که احتمال قریب به یقین محدودیتهای سیاسی - عقیدتی، مورخان منابع مذکور را، از ذکر بعضی حقایق تاریخ اسلام باز داشته است .

منبع

همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت.

پانویس

  1. اسحق شیرین کام؛ کارشناس معارف ودبیر مدارس اداره آموزش وپرورش شهرستان میناب. صدیقه فهیمی؛ کارشناس معارف ودبیر مدارس اداره آموزش وپرورش شهرستان میناب