بركات غدير (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

سید مرتضی موسوی فرید.

مشخصات کتاب

هنر اول، تبریز، اول، ۱۳۹۷ ش.

رقعی، ٥٨ ص.

شابک: ٢ - ٦٧ - ٧٤٦٠ - ٦٠٠ – ٩٧٨.

محتوای کتاب