برکه اما دریا (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

شهربانو رضایی دیورودی.

مشخصات کتاب

نشر نوین پا، تهران، اول، ۱۳۹۱ش.

رقعی ٦٤ص.

شابک: ٦ - ٥٠ - ٥٤٩٩ - ٦٠٠ – ٩٧٨.

محتوای کتاب

در این کتاب خطبه غدیر را به شعر آورده است.