بیست و سه روز با غدیر (کتاب)

از دانشنامه غدیر
ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍ه‌ روز ب‍ا غ‍دی‍ر
بیست و سه روز با غدیر (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسندهع‍دن‍ان‌ درخ‍ش‍ان‌
مذهبشیعه اثنی عشر
زبانفارسی
تعداد جلد۱ ج
تعداد صفحه۶۳ صفحه
اطلاعات نشر
ناشرم‍ن‍ی‍ر‏‫
محل نشرت‍ه‍ران‌
سال نشر۱۳۸۲ ش
شابک۹۷۸-۹۶۴-۷۹۶۵-۰۵-۷
شماره ملی‭م‌۸۲-۳۶۲۴۸

«بیست و سه روز با غدیر» اثر عدنان درخشان است. نویسنده در این کتاب با طرحی نو و داستانی سفر حجة الوداع و سپس ماجرای غدیر را به طرز روز شمار بیان داشته و طی بیست و سه عنوان از بیست و سه روز پیش از غدیر، شروع نموده تا روز غدیر، همه را به طور مستند و با قلمی خاص مطرح کرده است.

نویسنده

عدنان درخشان متولد سال ۱۳۵۲، پژوهشگر و نویسنده در زمینه معارف اسلامی و تاریخ اسلام است. برخی از آثار ایشان عبارت است از: «بیست و سه روز با غدیر»؛ «هشت روز پس از غدیر»؛ «ده اشاره به پیام غدیر»؛«۲۳ روز با رسول،۲۳ سال با رسالت:از بعثت تا غدیر»؛ «غدیر۷۰ روز بعد» ؛ «حقایق پنهان: تأملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه»؛ «عبور از تاریکی»؛ «روز شمار فاطمیه» و...

محتوای کتاب

عناوین این کتاب همه این گونه هستند:

«تنها ۲۳ روز... تا عید الهی غدیر خم باقی است»

در هر عنوان عدد روزها کمتر می شود و گاهی الفاظ عناوین تغییر می یابد. در ذیل هر عنوان روز، هفته و تاریخ قمری و شمسی و میلادی و وقایع آن روز نوشته شده است.

نکته قابل توجه اینکه این کتاب در چاپ سال۱۳۹۴ ش با نام «غدیر راز وحدت» چاپ شده است.