تابش نور غدیر در کلام اهل بیت (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

سید رضا حسینی

مترجم: سید جواد حسینی.

مشخصات کتاب

رقعی، ۸۰ ص.

شابک: ٥ - ۱۵۱ - ٤٤٢ - ٦٠٠ - ٩٧٨.

سایت خانه کتاب.

محتوای کتاب

در این کتاب از هر یک از چهارده معصوم علیهم السلام حدیثی درباره غدیر آورده شده است.