حاضران به غایبان برسانند (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

مهدی نیلی پور.

مشخصات کتاب

آستان قدس رضوی، معاونت تبلیغات، مشهد، چاپ دوم،۱۳۹۷ ش.رقعی، ۸۸ ص.

محتوای کتاب

عناوین مطرح شده در این کتاب عبارتند از:

 • تعريف غديرخم و واقعه نگاريِ ابلاغ آن؛
 • جدول واقعه نگاريِ ابلاغ غدير؛
 • سند خطبۀ غدير؛
 • عيد سعيد غدير در آينۀ كلام رضوي؛
 • پيام هاي غدير و خطبۀ غدير؛
 • غدير؛ معرّفي انسان ۲۵۰سالۀ شايستۀ امامت؛
 • غديرباوران و غديرياوران؛
 • رسالت غديريان؛
 • غديرستيزان؛
 • حكومت وليِّ‌فقيه؛
 • استمرار جريان غدير در دوران غيبت؛
 • غديرخم و تبيين انديشه و راهبرد تاريخي سياسي شيعه؛
 • غديرخم؛ معرفي پيشوايیِ معصومانه به درازاي تاريخ؛
 • آيات الولاية در خطبۀ غديريه؛
 • كتابنامه؛
 • مسابقۀ فرهنگي حاضران به غايبان برسانند