خطابه غدیر در آینه اسناد (کتاب)

از دانشنامه غدیر
‏‫خطابه غدیر در آینه اسناد
خطابه غدیر در آینه اسناد (کتاب)
نگاهی به اسناد و منابع خطبه غدیر و مدارک حدیث غدیر به ضمیمه داستان غدیر و متن کامل و ترجمه خطابه غدیر
اطلاعات کتاب
نویسندهمحمدباقر انصاری
مذهبشیعه اثنی عشر
زبانفارسی
تعداد جلد۱ ج
تعداد صفحه۱۰۶ صفحه
اطلاعات نشر
ناشردلیل ما‏‫
محل نشرقم
سال نشر۱۳۸۵ ش
شابک‫‬‭۹۶۴-۳۹۷-۲۲۳-۲‬‬
شماره ملی‏‫‭م۸۵–۲۳۹۴۴

«خطابه غدیر در آینه اسناد» نوشته محمد باقر انصاری است. این کتاب دربرگیرنده متن سخنانی است که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در اجتماع عظیم مسلمانانی که از حج بازمی‌گشتند، به فرمان خدا بازگو فرمود. علاوه بر تشریح واقعه غدیر و متن کامل خطبه غدیر و ترجمه فارسی آن، اسناد و منابع خطبه غدیر و نیز مدارک حدیث غدیر و نیز راویان حدیث غدیر از صحابه و تابعین و همچنین مؤلفان مشهور غدیر در۱۴قرن به علاوه کتاب‌های شیعه و سنی که به‌طور مفصل یا مختصر یا قسمت‌هایی از واقعه را نقل کرده‌اند، پایان بخش این کتاب است.

نویسنده

محمد باقر انصاری؛ مؤلفِ غدیری کتب متعددی در غدیر تألیف نموده، که در کتاب «غدیر در آئینه کتاب» و نام مؤلف در فهرست اعلامِ آن کتابنامه مفصل آمده است. از جمله این کتاب‌ها است: «غدیر در آینه اسناد»؛ «اسرار غدیر» ؛ «خطابه غدیر»؛ «چهارده قرن با غدیر»؛ «اسرار غدیر»؛ «ندای آسمانی غدیر»؛ «گلستان غدیر»؛ «ژرفای غدیر» ؛ «گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر»؛ «غدیر در قرآن قرآن در غدیر، ۳ جلد»؛ «اگر در غدیر بودیم… ؟» ؛ «غدیرِ من»؛ «غدیر، کلاس فوری» ؛ «خطابه غدیر در آینه اسناد»؛ «قرآن نامه غدیر»؛ «غدیر کجاست؟»؛ «اولین میراث مکتوب غدیر»؛ «غدیر و دشمنان».

فهرست مطالب

واقعه غدیر

متن کامل خطبه غدیر

ترجمه خطبه غدیر

اسناد و منابع خطبه غدیر

مدارک حدیث غدیر