غسل كردن

از دانشنامه غدیر

علماى شیعه بر استحباب غسل در روز غدیر اجماع دارند [۱]و آن را مستحب مؤكد مى‏ دانند.[۲]

بهتر این است كه غسل در اول روز انجام گیرد. [۳]

منبع

فرهنگ کوثر، اردیبهشت سال ۱۳۷۶ - شماره ۲.

پانویس

  1. المراقبات، ص ۲۶۰.
  2. تحریر الوسیله ج ۱ ص ۹۸.
  3. بحار ج ۹۵ ص ۳۰۲.