چهل حجت در منزلت غدیر (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

على اكبر قحطانی (حائری).

مشخصات کتاب

جیبی، ۷۶ص.

محتوای کتاب

این کتاب در سه بخش و یک خاتمه آمده است:

۱. آشنایی با غدیر

۲.احادیث:

  • باب اول:فضیلت روز غدیر،
  • باب دوم:آداب اجتماعی روز غدیر،
  • باب سوم:آداب فردی روز غدیر

۳. پسندیده ­های این روز؛

  • باب اول:خلاصه ای از اعمال مندوبۀ این روز،
  • باب دوم:نمازها،ادعیه،اذکارو زیارت مندوبۀ روز غدير.

خاتمه