چهل حدیث پیرامون غدیر (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

محمد محمدی (اشتهاردی).

مشخصات کتاب

چاپ اول: مطهر، تهران، ۱۳۷۹ ش.

چاپ سوم: همان، ۱۳۸۹ش.

پالتویی، ٦٠ ص.

شابک: ٨- ٧١ - ٥٨٣٩-٩٦٤.

کتاب هفته: ش ۴۳۳.

محتوای کتاب

در این کتاب طی ده بخش بعضی از جوانب غدیر و ماجرای آن آورده شده است.

بعض عناوین از این بخش ­ها از این قرار است:

  • حادثه غدیر،
  • مکان غدیر،
  • تاج کرامت،
  • تبریک و تهیت و بیعت،
  • مقامات علی علیه السلام در غدیر،
  • معنی ولایت در حدیث غدیر،
  • اثبات غدیر