چهل نکته از غدیر (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

کریمی.

مشخصات کتاب

رقعی، ۱۰ ص.

چاپ دیگر:

محض یار، مجتمع فرهنگی آموزشی مدينة العلم، ١٤٣٢ ق.

رقعی، ۳۰ ص.

محتوای کتاب

در این کتاب این مطالب آمده است:

  • چند حدیث در مورد عید غدیر،
  • چهل نکته برگرفته از خطبه غدیر،
  • آداب و اعمال عید غدیر،
  • چهل سؤال تستی در مورد غدیر.