گفتمان غدیر (کتاب)

از دانشنامه غدیر

«گفتمان غدیر» بر گرفته از سلسله درس های آیت الله نجم الدین طبسی است که در مؤسسه غدیرستان بیان شده است. این کتاب در سه بخش عمده به شرح وبسط مطالبی در مورد امامت وغدیر ومعرفی شعرای غدیر پرداخته است. این مجموعه که تا کنون دو مجلد آن منتشر شده است توسط امیر شیاسی تدوین و پژوهش گردیده و در اختیار پژوهشگران قرار داده شده است.

گفتمان غدیر
گفتمان غدیر (کتاب)
اطلاعات کتاب
مذهبشیعه
زبانفارسی

نویسنده

امیر شیاسی مؤلف و پژوهشگر است که در زمینه امامت و غدیر کتب متعددی از وی منتشر شده است از جمله: «گفتمان غدیر»؛ «مکتب خانهٔ غدیر»؛ «پیشوای بهشتیان در اثبات امامت امیر المؤمنین علیه السلام در آیات، روایات و عقل»؛ «جرعه ای از برکه غدیر»؛ «غدیر بانان».

مشخصات نشر

غدیرستان، اصفهان، چاپ اول، ۱۴۰۲ش.

فهرست کتاب

بخش اول:اثبات امامت  و ولایت در کلام امام رضا علیه السلام 

جلسه اول

 • انواع مناظرات امام رضا علیه السلام
  • الف. احتجاجات با اهل تجسیم و تشبیه
  • ب. احتجاجات با ادیان و مذاهب مختلف
  • ج. احتجاجات با غُلات
 • ظلم بني اميه و بنی عباس
 • حرز امام رضا علیه السلام
 • اقدامات امام رضا علیه السلام در احیای غدیر:
 1. اهتمام به جشن روز غدیر
 2. نماز عید فطر
 3. بیان حدیث«سلسلة الذهب»

جلسه دوم

۴.احتجاج امام رضاعلیه السلام بر اهل حدیث

 • حدیث اول: زیارت خدا و دیدن وجه او در قیامت
 • حدیث دوم: راه نجات در مقابل شبهات:
  • الف: مراجعه به اهل بیت علیهم السلام
  • ب: دوری از تفسیر به رأی
 • حدیث سوم: تشبیه خدا به مخلوقات
 • حدیث چهارم: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ
 • حدیث  پنجم: فرود آمدن خدا از آسمان

جلسه سوم

احتجاج امام رضا علیه السلام بر اهل حدیث

جلسه چهارم

۵.امام و امامت در کلام امام رضا علیه السلام

 • پیروان غدیر و پیروان سقیفه

جلسه پنجم

 • جریان غدیر امتداد سنت الهی
 • دو سنت فراموش شده در غدیر:
 1. جشن غدیروکاروان های شادی در تاریخ
 2. نماز عید غدیر

جلسه ششم

 • سخنان بزرگان در مورد مشروعیت نماز عید غدیر

جلسه هفتم

 • برخورد منافقین با غدیر
 • بررسی شخصیت ابوعبیدة جراح
 • بررسی شخصیت سالم مولی ابن حذیفه
 • توطئه های منافقین در غدیر

جلسه هشتم

 • گفتگویی بین ابن ابی الحدید و استادش

جلسه نهم

بیان دو خاطره

بخش دوم: مروری بر کتاب «الغدیر»

جلسه اول.

نگرشی گذرا بر کتاب «الغدیر»

خاطره ای از علامه امینی.

جلسه دوم

عنایت امیرالمؤمنین به علامه امینی

نگاهی بر کتاب «الغدیر»

اهميّت «غدير خم» در تاريخ

حدیث غدیر.

مؤلفين حديث غدير

احتجاجات ومناشدات به حديث غدیر 

جلسه سوم

برخورد حکومت ها با ولایت و غدیر

 • الف: معرفی کردن حضرت به عنوان خلیفه چهارم.
 • ب: برخورد با کسانی که غدیر را معرفی می کردند.

جلسه چهارم

 • ج: مناشده مردى عراقى بر جابر انصارى به حديث غدير
 • د: احتجاج قیس بن سعد برمعاویه در مدینه
 • ه: احتجاج دارمیه حجونی بر معاویه
 • و: احتجاج عمرو اودى بر نكوهش كننده نسبت به امير المؤمنين
 • ز:احتجاج عمر بن عبدالعزیزواقداماتش
 1. جلوگیری از سب حضرت علی
 2. بازگرداندن فدک
 3. رفع منع کتابت حدیث
 • ح: احتجاج مأمون بر فقها به حدیث غدیر

کتمان فضایل اهل بیت علیهم السلام.

جلسه پنجم

عظمت جایگاه اهل بیت...

احتیاج عالمیان به اهل بیت...

معنای کلمه ولی در کلام ابوبکر

جلسه ششم

غدیر در قرآن...

 • آیه تبلیغ.
 • آیه اکمال
 • آیه سأل سائل

جلسه هفتم

عید غدیر در اسلام

 • مؤسس عید غدیر
 • عید همه مسلمانان
 • پیشینه عید غدیر
 • تهنیت شیخین
 • تاجگذارى روز غدير

بخش سوم:شیو های برخورد دشمنان با غدیر

جلسه اول

 1. انکار غدیر
 2. تضعیف اسناد خطبه غدیر
 3. حذف و تحریف

جلسه دوم

خطبه غدیر در منابع اهل سنت.

شیوه های برخورد دشمنان با غدیر

تحریف واقعه غدیر

خلاصه ماجرای غدیر

جلسه سوم

موضوع اول:عید غدیر در گذر تاریخ

عید غدیر در زمان پیامبران

عید غدیر در کلام حضرت علی علیه السلام

عید غدیر در کلام امام صادق علیه السلام

عید غدیر در زمان امام رضا علیه السلام

عید غدیر در کلام دانشمندان اهل تسنن

بطلان کلام ابن تیمیه

جلسه چهارم

موضوع دوم: اشکالات مخالفین

اشکال مخالفین به ثواب روزه عید غدیر

نقد سخن مخالفین

جلسه پنجم

اهمیت شعر در قرآن و حدیث

اهمیت شعر در کلام معصومین علیهم السلام

شعرای  غدیر در قرن اول

جلسه ششم

کسانی که شعر حسّان را نقل کرده اند:

 • الف. درمنابع اهل تسنن

جلسه هفتم

 • ب. درمنابع شیعه

جلسه هشتم

کسانی که اشعار قیس بن سعدبن عباده انصاری وعمروبن عاص بن وائل را نقل نموده اند:

 • الف. درمنابع اهل تسنن
 • ب .درمنابع شیعه
شعرای غدیر در قرن دوم

ابو مستهل كميت( م۱۲۶ه.ق)

سید حمیری(م۱۷۳ه.ق)

عبدی کوفی

شعرای غدیر در قرن سوم

دعبل خزاعی(م۲۴۶ه.ق)