۱۴ تیر

از دانشنامه غدیر
  • درگذشت محمدتقی آقا نجفی اصفهانی از مراجع تقلید شیعه در دوره ناصرالدین شاه قاجار (۱۱ شعبان ۱۳۳۲ق)
  • درگذشت طاهر خوشنویس تبریزی نسخ‌نویس کتاب‌های مذهبی ازجمله نهج البلاغه و صحیفه سجادیه (۱۲۶۷-۱۳۵۵ش)