۱۶ تیر

از دانشنامه غدیر
  • در گذشت میرزا اَبوالهُدی كَلباسی از عالمان رجالی شیعه (۱۳۵۶ق)