۲۶ خرداد

از دانشنامه غدیر
  • ولادت محمدتقی بُهلول مشهور به بهلول گُنابادی، علم و عارف شیعی. (۱۲۸۹-۱۳۸۴ش)
  • درگذشت مصطفی مجتهد تبریزی عالم و شاعر اهل تبریز (۸ رمضان ۱۳۳۶ق، ۱۲۹۷ش.)