۲۸ ذی القعده

از دانشنامه غدیر
  • امضای پیمان صلح حدیبیه بین پیامبر و مشرکان مکه (۶ق.)
  • درگذشت آقا ضیاء عراقی، فقیه و اصولی شیعه (۱۶ آذر ۱۳۲۱ش)
  • درگذشت محمد محمدی اشتهاردی از روحانیان و نویسندگان شیعه در حوزه علمیه قم (۲۸ آذر ۱۳۸۵ش)
  • درگذشت سید مرتضی نجومی مجتهد شیعه، خطاط، نقاش و از اعضای فرهنگستان هنر (۲۵ آبان ۱۳۸۸ش)