۲ ذی الحجه

از دانشنامه غدیر
  • پایان نگارش کتاب روضات الجنات نوشته سید محمدباقر خوانساری (۱۲۸۶ق.)
  • درگذشت سید محمد محقق داماد فقیه، اصولی (۱ اسفند ۱۳۴۷ش)
  • درگذشت علی نمازی شاهرودی فقیه، محدث و نویسنده شیعی (۲۸ مرداد ۱۳۶۴ش)
  • درگذشت عباسعلی عمید زنجانی فقیه، نویسنده (۸ آبان ۱۳۹۰ش)