۳۰ خرداد

از دانشنامه غدیر
  • ثبت مدرسه علمیه کاسه‌گران اصفهان به شماره ۳۸۶ در آثار ملی ایران (۱۳۵۸ش)
  • در گذشت سید سعید اختر رضوی مبلّغ بزرگ اسلام و تشیع در قاره آفریقا (۱۳۸۱ ش)