غدیر در خانواده (کتاب)

از دانشنامه غدیر
غدیر در خانواده
غدیر در خانواده (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسندهمحمد رضا شریفی
مذهبشیعه
زبانفارسی
موضوعغدیر و خانواده
تعداد صفحه۳۸۸
اطلاعات نشر
ناشرشراره صبح
محل نشرقم
سال نشر۱۴۰۱ش
شابک۹۷۸-۶۲۲-۹۴۴۷۱-۲-۳

غدیر در خانواده؛ تألیف: محمد رضا شریفی، که با تبیین جایگاه غدیر و خانواده و بیان پل های ارتباطی بین غدیر و خانواده سعی می کند تا لزوم تبلیغ غدیر در خانواده تذکر داده شود و اساس تبلیغ غدیر در کل اجتماع با فرهنگ سازی در خانواده پیشنهاد گردد.

نویسنده

محمد رضا شریفی؛ مؤلفِ کتاب «غدیرستان در تبلیغ غدیر» و همچنین مدیریت این مجموعه را برعهده دارد.

این نویسنده در زمینه غدیر تألیف های متعددی دارد، مانند: «مهندسی تبلیغ غدیر»؛ «دانشنامه غدیر»؛ «خانواده غدیری»؛ «غدیر در خانواده»؛ «خطبه غدیر؛ پیام آسمانی»؛ «غدیرستان در تبلیغ غدیر»؛ «تجلی غدیر در عصر ظهور».

فهرست کتاب

فصل اول: اهمیّت و لزوم تبلیغ غدیر در خانواده

 • ۱. وجوب تبلیغ غدیر در خانواده
 • ۲. تبلیغ غدیر رأس امربه معروف.
 • ۳.خانواده در پرتو غدیر
 • ۴. حضور فرزندان در مجموعهٔ تبلیغ در خانواده.
 • ۴. تبلیغ غدیر کلید ورود به معارف الهی..
 • ۵. نیازمندی خانواده‌ها به غدیر.
 • ۶. تأکید بر تبلیغ در خانواده.
 • ۷. بار اصلی تبلیغ بر دوش خانواده.
 • ۸. فرزندان، پدران و مادران غدیری آینده.
 • ۹. تکلیف و وظیفهٔ تبلیغ به صورت فردی و گروهی.
 • ۱۰. مدیریت والد، در تبلیغ غدیر در خانواده.
 • ۱۱. مادر و نقش او در تبلیغ غدیر.
 • ۱۲. نزدیک نمودن خانواده‌ها به خاندان وحی.
 • ۱۳. تأثیرپذیری فرزندان از محیط خانواده و بیرون از آن.
 • ۱۴. زمینه‌های فطری در خانواده برای دریافت و رساندن غدیر.

فصل دوم: خصائص خانواده در تبلیغ غدیر.

 • ۱. زمینه تبلیغ غدیر در همه خانواده.
 • ۲. تداوم و گستردگی خانواده‌ها و لزوم تسریع در تبلیغ.
 • ۳. بهره‌مندی خانواده‌ها از فوائد تبلیغ.
 • ۴. جامعه مجموعه ای از خانواده‌ها در اقشار مختلف.
 • ۵. تنوع جنسیت، سنین و سطح فکری در اعضا خانواده.
 • ۶. خانواده شجره ای با ارزش و با برکت.
 • ۷. دعای مستجاب والدین برای فرزندان.
 • ۸. پذیرش مفاهیم اطاعت و ولایت در خانواده.
 • ۹. توجه خانواده به سرمایه‌گذاری برای فرزندان.
 • ۱۰. آمادگی کار فردی یا گروهی در خانواده.
 • ۱۱. خانواده بهترین مدرسه برای آموزش و تربیت..
 • ۱۲.خانواده بهترین مدرسه برای آموزش و تربیت
 • ۱۳. خانواده بستر درک و فهم فرزند بودن برای ائمه غدیر
 • ۱۴. غیرتمندی و حیا و عفت در خانواده

فصل سوم: مهندسی تبلیغ غدیر در خانواده

بخش اول:مفهوم عبارت «الحاضر الغائب در مهندسی تبلیغ غدیر

 • ۱. معنای الحاضر الغائب
 • ۲. مفهوم تبلیغ غدیر در مهندسی

بخش دوم: نکاتی در مورد آشنایی با مهندسی تبلیغ غدیر

 • ۱. تعریف علم مهندسی تبلیغ غدیر
 • ۲. هدف از مهندسی تبلیغ غدیر
 • ۳. مهندس تبلیغ غدیر
 • ۴. ملکه مهندسی تبلیغ
 • ۵. ارکان تبلیغ غدیر
 • ۶. اصول مهندسی در ارکان تبلیغ
 • ۷. ارکان معلوم و مجهول در تبلیغ
 • ۸. طرح مهندسی شده تبلیغ غدیر
 • ۹. مراحل مهندسی تولید تولید طرح
 • ۱۰. دائره فعالیت مهندسین تبلیغ غدیر
 • ۱۱. نتایج و فوائد مهندسی تبلیغ غدیر

بخش سوم: اهمیّت و لزوم مهندسی تبلیغ غدیر

 • الف. سنّت الهی در دستور به تبلیغ غدیر
 • ب. سیرهٔ انبیا در اجرای تبلیغ با استفاده از فرامین الهی
 • ج. بررسی تبلیغ در سیره ائمّهٔ معصومین علیهم السلام
 • د. سیرهٔ مبلغین در گذشته
 • هـ. سیرهٔ عقلا
 • و. تکنولوژی و پیشرفت علم مهندسی در موضوعات مختلف

بخش چهارم: ارکان تبلیغ غدیر در خانواده

 • الف) گسترهٔ زمان و مکان تبلیغ در خانواده
 • ب) تبلیغ تدریجی برای فرزندان در زمان و مکان‌های مختلف

بخش پنجم: اصول مهندسی تبلیغ غدیر

 • اصل اول: اهمیت و لزوم بکارگیری انگیزه‌ها در تبلیغ
 • اصل دوم: ایجاد علقه‌های عاطفی بین مبلّغ و مخاطب
 • اصل سوم:الگو برداری از سیره تبلیغی حضرت زهرا سلام الله علیها
 • اصل چهارم: همیشه همه شرایط برای مبلغ آماده نیست
 • اصل پنجم: توجه به نیّت در تبلیغ
 • اصل ششم: لزوم نقشه راه در تبلیغ غدیر
 • اصل هفتم: همه معیارها در تبلیغ مذهبی و غیر مذهبی یکسان نیست
 • اصل هشتم: تهیه گزارش عملکرد تبلیغ

بخش ششم: اصول مهندسی تبلیغ غدیر در بحران

 • اصل اول: تعطیل نشدن تبلیغ با مدیریت بحران
 • اصل دوم: پاسخ گویی به سؤالات و شبهات
 • اصل سوم: از بین بردن اضطراب‌های کاذب و کنترل اضطراب های حقیقی
 • اصل چهارم: تقویت انگیزه‌های اولیه و ثانویه
 • اصل پنجم: تغییر در شیوه عملکرد با حفظ اصل محتوای غدیر
 • اصل هفتم: علوّ همّت و تلاش چندین برابری
 • اصل هشتم: ایجاد جاذبه با انجام تبلیغی متفاوت
 • اصل نهم: بررسی عملکرد تبلیغ در احوال گذشتگان

فصل چهارم: عمومیت در عبارت «الوالد الولد»

عمومیت در واژهٔ «الوالد – والدین».

۱. خطاب تبلیغ به همهٔ پدران

۲. رتبه‌ های مختلف پدران در تبلیغ

۳. تبلیغ برای پدران در همهٔ زمان‌ ها و مکان‌ ها

۴. پیام رسانی پدر در تمامی مراحل زندگی فرزند

عمومیت در نیمه دوم «الوالد - مادر خانواده»

عمومیت در واژه «الولد - فرزند»

۱. حضور همهٔ فرزندان در مجموعهٔ تبلیغ در خانواده.

۲. استعدادهای متفاوت برای تبلیغ.

۳. پسران و دختران در عمومیت «الولد»

۴. تبلیغ در اجتماع به صورت فردی یا گروهی

۵. آموزش غدیر در خانواده برای سنین مختلف

فصل پنجم: نقش مادر و ظرفیت های آن در تبلیغ غدیر

 • ۱. عاطفه و محبت چند برابری زن نسبت به مردان
 • ۲. پلیس در خانواده
 • ۳. حمل فرزندان در دوران بارداری توسط مادر
 • ۴. تأثیرپذیری پدر و فرزندان از مادر.
 • ۵. مهندسی در امور زندگی
 • ۶. پزشک و پرستار خانواده.
 • ۷. بالاتر بودن آستانهٔ تحمل برای مادران.
 • ۸. توانایی بیشتر مادران در شنیداری ، دیداری و گفتاری
 • ۹. مزیت جزء بینی و حساس بودن در زنان
 • ۱۰. مأنوس بودن با مادر یا همسر.
 • ۱۱. آشپزی مادران و امتیازی ویژه.
 • ۱۲. بیشترین زمان همنشینی اعضاء خانواده.
 • ۱۳. حیاء و زمینه ولایت پذیری در زنان نسبت به مردان.
 • ۱۴. اشراف کلّی بر اهل خانه توسط مادر.
 • ۱۵. پاکدامنی مادر نسبت مستقیم با پذیرش ولایت.
 • ۱۶. نقش آفرینی زنان در مواقع بحران
 • ۱۷. انجام خدمت به اهل خانه بدون چشم داشت.
 • ۱۸. سنگ صبور و پناهگاهی برای اهل خانه.

عملکرد مادران و همسران شایسته در طول تاریخ.

 • سیرهٔ حضرت زهرا، در تبلیغ غدیر
 • حضرت خدیجه ، همسر پیامبر
 • حضرت زینب علیها السلام
 • حضرت فاطمه معصومه
 • حضرت ماریه دختر سعد
 • بانو قمر (ام وهب) همسر عبدالله بن عمیر کلبی
 • بانو امّ خلف همسر مسلم بن عوسجه.
 • بانو بحریه مادر عمرو بن جناده
 • زنان بنی اسد رضوان الله علیهم.
 • بانو درةالصدف
 • بانو حبابهٔ والبیّه
 • بانو ام الاسود
 • بانو سعیده از اصحاب امام کاظم علیه السلام
 • بانوان منطقهٔ نوغان خراسان رضوان الله علیهم
 • نقش زنان در قیام حضرت مهدی روحی فداه.

فصل ششم: عوامل تحکیم خانواده

 • عامل اول: حسن خلق در معاشرت.
 • عامل دوم: نظم و انضباط.
 • عامل سوم: وجود روحیه عفو و گذشت.
 • عامل چهارم: حاکمیتِ صداقت در فضای خانواده.
 • عامل پنجم: پرهیز از سوء ظن.
 • عامل ششم: سوزاندن آفت حسد.
 • عامل هفتم: وفاداری.
 • عامل هشتم: صبر و بردباری.
 • عامل نهم: خوف از عقوبت الهی.
 • عامل دهم: دوری از افراط و تفریط.
 • عامل یازدهم: تواضع و فروتنی.
 • عامل دوازدهم: دوری از سخت‌گیری.
 • عامل سیزدهم: احسان به والدین.
 • عامل چهاردهم: اخلاص در نیّت.
 • عامل پانزدهم: دوری از گناه.
 • عامل شانزدهم: توبه.
 • عامل هفدهم: دوری از ظلم و ستم.
 • عامل هجدهم: ترک منّت گذاری.
 • عامل نوزدهم: کسب روزی حلال و تقدیر معیشت.
 • عامل بیستم: تقویت روحیّهٔ اطاعت از والدین.
 • عامل بیست و یکم: پرهیز از نفاق
 • عامل بیست و دوم: بشارت و انذار.
 • عامل بیست و سوم: غفلت نکردن.
 • عامل بیست و چهارم: حیاء در زنان.
 • عامل بیست و پنجم: غیرتمندی در مردان
 • عامل بیست و ششم: تغافل داشتن.
 • عامل بیست و هفتم: احترام متقابل
 • عامل بیست و هشتم: روابط عمومی قوی
 • عامل بیست و نهم: تفاهم والدین.
 • عامل سی ام: علم و آگاهی به تبلیغ.

فصل هفتم: تبلیغ غدیر در خانواده

فصل هشتم: وظایف متقابل بین اعضای خانواده

فصل نهم: پل های ارتباطی بین غدیر و خانواده