رده:احتجاج به غدیر

از دانشنامه غدیر

[[رده:دسته بندی کلی]]

اصل واقعه غدیر یک اتمام حجت الهی بر بشریت و ادامهٔ اتمام حجتهای خداوند با ارسال پیامبران بود. پس از غدیر نیز پروردگار قادر متعال- به عنوان مهر تأیید و امضای ربوبی- در چندین مقطع حساس، با یَدِ قدرت خود نشان داد که از هیچ‌کس هیچ عذری دربارهٔ اعتقاد به غدیر و ابلاغ آن به نسل‌های آینده پذیرفته نیست و مخالفت با غدیر شمشیر کشیدن در برابر خالق جهان است.

سپس پیامبر خدا پس از غدیر در فاصله هفتاد روزه تا رحلت نیز چند بار آنحضرت با غدیر اتمام حجت نمودند و با این اقدامات سندیت دائمی غدیر را برای آینده‌های بلند مدت مسلمین تثبیت فرمودند. و همچنین هر کدام از معصومین علیهم السلام در موارد مختلفی با عبارت‌های مختلف به بیان واقعه غدیر و شئون ولایت و امامت برای مردم می‌نمودند.

و همچنین اصحاب پیامبر صلی اللَّه علیه و آله که حاضران در غدیر بوده‌اند و اصحاب دیگر پیشوایان معصوم در مقام دفاع از ولایت به غدیر احتجاج نوده اند و حتی مخالفین نیز به این واقعه عظیم و حدیث غدیر اقرار نموده‌اند که در اینجا در شش رده مطالب تنظیم شده است:

۱ اتمام حجت خداوند تعالی با غدیر‏ ۴ احتجاج اصحاب امیرالمؤمنین با غدیر‏
۲ احتجاج معصومین علیهم السلام با غدیر‏ ۵ احتجاج زنان با غدیر‏
۳ احتجاج اصحاب پیامبر با غدیر‏ ۶ اقرار مخالفین‏

زیررده‌ها

این رده ۶ زیرردۀ زیر را دارد، این رده در کل ۶ زیررده دارد.