۲۶ ذی الحجه

از دانشنامه غدیر
  • مجروح شدن عمر بن خطاب به‌دست فیروز نهاوندی معروف به ابو لؤلؤ (۲۳ق.)
  • اتمام نگارش کتاب حلیة المتقین توسط علامه مجلسی (۱۰۸۱ق.)