۵ ذی الحجه

از دانشنامه غدیر
  • جنگ سویق میان مسلمانان و مشرکان (۲ق.)
  • درگذشت محمدحسین غروی اصفهانی فقیه، اصولی و شاعر شیعه (۲۳ آذر ۱۳۲۱ش)
  • درگذشت محدث ارموی مصحح متون قدیمی (۵ آبان ۱۳۵۸ش)