۲۹ ذی الحجه

از دانشنامه غدیر
  • درگذشت محمدهادی معرفت قرآن‌پژوه و مفسر شیعه (۲۹ دی ۱۳۸۵ش)